50 + Uniwersytet Trzeciego Wieku Akadami  Polonijnej

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii  Polonijnej działa od 1 października 2000 roku. Został powołany zarządzeniem Rektora i podlega Rektorowi Uczelni. Rektor powołuje Kierownika UTW.
Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działalności i główna idea: umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.
Słuchacze Uniwersytetu, tworzący jego samorząd, wybierają Radę Samorządu. Organizację i zasady działania określa Regulamin. Ze względu na umiejscowienie, w UTW AP dominuje tematyka związana z działalnością dydaktyczną . Działalność UTW jest typu “non profit”, jest finansowana z opłat słuchaczy.