Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym. Zajęcia każdego rodzaju odbywają się z zasady raz w tygodniu.

Jakie zajęcia oferuje UTW AP?

KURSY I PRACOWNIE

 • Kursy komputerowe
 • Nauka 6 języków obcych
 • Zajęcia ruchowe
 • Pracownie

WYKŁADY

 • Historia
 • Kultura
 • Medycyna
 • Teologia
 • Astronomia
 • Prawo
 • Literatura
 • Politologia
 • Sport
 • Etyka

https://utw.ap.edu.pl/kontakt/gg

 • Wycieczki
 • przedstawienia
 • kino
 • basen.
 • fitness,
 • sport
 • joga

Kto może zostać słuchaczem UTW AP?

Każda osoba, która ukończyła 50 lat, złoży deklarację udziału i wniesie opłatę za uczestnictwo.

Ile to kosztuje?

Udział w UTW, potwierdzony wydaniem przedłużanej co rok Karta Słuchacza, kosztuje 50 zł na rok. Przy zapisie w połowie roku, pierwsza wpłata wynosi 30 zł.
Udział w wykładach nie wymaga dodatkowych opłat.
Ćwiczenia są płatne wg. stawki 5 zł za godzinę lekcyjną (45 minut zajęć).
Opłaty za ćwiczenia wnosi się w całości przy zapisie na te zajęcia: 120 zł za zajęcia 2 godzinne i 60 zł za jednogodzinne.

Zasady zwrotów opłat na zajęcia UTW

Wpłaty w przypadku nieuruchamiania zajęć:

 • podlegają zwrotowi w całości; prosimy o podanie danych do zwrotu wpłaty najdalej w terminie trzech tygodni od początku zajęć w semestrze.
  Wpłaty złożone z listą grupy
 • mogą być wycofane w całości w terminie do 7 dni przed początkiem zajęć,
 • po tym terminie obowiązują zasady jak dla wpłat indywidualnych.

Wpłaty indywidualne:

 • opłata roczna lub półroczna nie podlega zwrotowi,
 • opłata za zajęcia:
 • w przypadku rezygnacji najdalej w pierwszym tygodniu zajęć podlega zwrotowi w całości,
 • w przypadku rezygnacji przed połową zajęć - podlega zwrotowi w połowie,
 • w przypadku rezygnacji po tym terminie - nie podlega zwrotowi.

Warunki zwrotu:

 • przypadku opłat dokonanych w sekretariacie - złożenie kwitu potwierdzającego wpłatę i podanie danych konta do zwrotu lub decyzji o odbiorze w kasie banku,
 • w przypadku dokonanego przelewu na konto - podanie danych konta do zwrotu.

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia prowadzone są przed początkiem każdego semestru.. Terminy i zasady zapisów są podawane z wyprzedzeniem.